Dokonalý pro všechny procesy

Na začátku podnikání potřebujete jen dobrý nápad a počítač se základním programovým vybavením. Postupem času se ale vaše obchodní aktivity začínají rozvíjet a vy stojíte před otázkou, jak mít správu procesů správně nastavenou, jak mít kontrolu, a především jak řídit jednotlivé útvary. K tomu potřebujete jediné. Podnikový informační systém Kit.cz. Podnikový informační systém je výhrou, šetří čas a náklady. Máte přehled a potřebné informace a data vždy k dispozici. Slučuje řízení skladového hospodářství, účetnictví, docházkový systém, objednávky a mnoho dalšího. S informačním systémem máte podnik pod kontrolou

Upravte si IS na míru
Každá firma má jiné zaměření i jiné potřeby při řízení podnikových procesů. Proto je možné přistoupit k nejrůznějším úpravám a uživatelskému nastavení tak, aby podnikový informační systém byl pomocníkem v každodenní činnosti.

Začínáme s IS
Přechod na nový IS je vždy časově náročnější, zejména proto, že je třeba přenést do systému obrovský objem dat z programů, které jste používali dříve. Dále je nutné zaškolení personálu. Z tohoto důvodu řada firem zavedení komplexního systému na počátku odkládá. Bohužel je to velká škoda. Trocha trpělivosti a pár hodin navíc v začátcích se vám vyplatí. Systém bude dokonalým pomocníkem a každý den zjistíte, kolik ušetříte času díky tomu, že spravujete procesy a data z jednoho místa. IS pomáhá řídit firmu

Umožní získat nové zaměstnance
Správný informační systém umožní externí přístup, a to je šance, jak umožnit některým zákazníkům pracovat z pohodlí domova. Práce z domu je dnes oblíbeným benefitem a v situaci, kdy je velká poptávka po pracovní síle je tento benefit často rozhodující, zda uchazeč o práci na daný inzerát odpoví.

Rozhodněte se pro zavedení změň, které pomohou lépe řídit váš podnik. Přehledná správa dat umožní ušetřit čas, náklady i lépe přijímat strategická rozhodnutí. Přivítejte nový začátek s novým IS.