Historie filmu

Film dnes patří spolu s televizí, rozhlasem, tiskem a internetem mezi komunikační prostředky s největším dosahem a vlivem na společnost. Jeho vysokou úroveň dokládá nespočet držitelů Oskarů.

Snaha lidí co nejjednodušeji a nejsrozumitelněji sdělit zážitky a zkušenosti, bylo je namalovat. Lidé se snažili nejen o obraz, ale také o obraz v pohybu. Již jeskynní malby z doby kamenné zachycují zvířata a lovce v pohybu. Také obrazové příběhy u egyptských hrobů znázorňují úžasnou podobnost za sebou jdoucích políček filmového pásu.

HISTORIE FILMU
·         Pokusy rozpohybovat obrázky vedou do 16. století, kdy arabský učenec využil skutečnosti, že světlo padající do jinak tmavého prostoru, promítá na stěnu obraz předmět, který se nachází před otvorem camery. A tak byl splněn jeden nejzákladnější předpoklad pro vznik kinematografie – možnost promítat obrazy před publikem.

·         V 19. století chtěl Edison rozpohybovatobrázky pomocízařízení, které proto vyrobil.
·         V roce 1895 si bratři Lumiérovi vyrobili vlastní přehrávací zařízení, a předvedli svůj první dokumentární film.

·         V roce 1903 začaly vznikat první společnosti filmového umění. Nejprve byly promítány němé filmy s hudebním doprovodem pomocí klavíru nebo gramofonu. Tyto filmy však už byly delší a měly svůj příběh.
·         V roce 1906 vznikl první celovečerní film,kterýje dlouhý asi hodinu, a ukázal filmařům směr kinematografie. Od této chvíle chtějí diváci vidět především dlouhé filmy.

·         Film se stával stále více oblíbeným, a vznikaly různé technické vymoženosti pro jeho zdokonalování, jako například rovnoměrné natáčení i promítání, zvuk nebo barva. Ve 20. století se film stal jedním z nejvýznamnějších uměleckých průmyslů na světě.
·         K rozvoji přispěla také televize, která nejenže promítá filmy, které byly původně natočeny pro kina, ale natáčí také své vlastní televizní filmy.