DETEKCE NEUTRIN POMOCÍ INTERAKCE, KTERÁ DOSUD NEBYLA VIDĚNA

Nyní byla objevena nová interakce neutrina s neutrinem, vědci ji nazývají jako koherentní rozptyl. Tento objev by mohl znatelně posunout nové technologie pro monitorování jaderných reaktorů. S nadsázkou lze říci, že je to nalezení Svatého grálu v poli neutrinové fyziky.
 
Do nové studie se zapojilo na osmdesát výzkumníků z devatenácti vědeckých institucí ze čtyřech zemí.
 modré světelné uzly
Detektory neutrin váží obvykle kolem tisíce tun. Byl ale postaven nový detektor o váze 14,5 kg, jeho přenos je tímto velmi usnadněn a lze ho tedy použít pro různá měření. Jeho rozlišovací schopnost je natolik velká, že když byl postaven vedle zdroje neutrin, byl schopen změřit koherentní rozptyl. Neutrina reagují též s protony a neutrony uvnitř jádra. V koherentním rozptylu reaguje neutrino s celým nábojem jádra.
 
Koherentní rozptyl je však nízkoenergetický. Reakce vypadá tak, že jedno neutrino narazí do jádra v molekule a jádro narazí do jiného jádra v okolí. Nárazy vzniká světelný záblesk, který lze změřit speciálním scintilačním detektorem.
 
Částice neutrina jsou však tajemné a lidé je nazývají jako částice duchů, ze všech známých částic mají neutrina právě nejmenší míru interakcí a jejich reakcí je oproti jiným částicím velmi málo. Je to hlavně z toho důvodu, že neutrina neochotně interagují mezi sebou.
 hvězdná exploze
Pomocí detektoru neutrin lze též odhalit, co se skutečně děje uvnitř jaderného reaktoru, protože jak už bylo zmíněno, neutrina mohou prostupovat jakýmkoli materiálem. Navíc tyto částice nesou v sobě relativně podrobné informace o tom, co se děje v materiálu, jímž procházejí. Teoreticky tak lze odhalit, zda daný reaktor skutečně slouží k produkování energie, nebo se v zákulisí vyrábějí materiály pro zbraně.
 
Tento objev v neutrinové fyzice tak učinil další významný krok vedoucí k lepšímu pochopení těchto částic.