Nadčasový Komenský

Pojďme se seznámit se myšlenkami tohoto, pro pedagogické vědy nejvýznamnějšího, autora. Komenský byl jedním z největších myslitelů, které naše země kdy měla. Jeho dílo a myšlenky jsou tak významné, a to i navzdory tomu, že působil již v 17. století, že z nich čerpáme ještě dnes. Jeho názory na výchovu a vzdělávání jsou absolutně nadčasové a moderní – řídí se jimi dodnes nejen klasické pedagogické směry, ale také jejich alternativní typy. Díky němu vznikla moderní pedagogika, tak jak ji známe dodnes. Ne nadarmo je nazýván Učitelem národů.

vyučování ilustrace
Mnoho zemí, mnoho tváří

Profesní životopis Jana Amose Komenského obsahuje mnohé – byl filozofem, myslitelem, knězem, biskupem, rektorem latinské školy, spisovatelem, jazykovědcem, didaktikem a pedagogem. Ve všech těchto profesí byl výjimečným. Působil na mnohem místech Evropy – v polském Lešně, ve Švédku, Amsterodamu i Uhrách.


Myšlenky a názory

Vzdělávání, potažmo výchovu, považoval za velmi důležitou a přínosnou. Jeho pedagogické zásady byly moderní a nadčasové, odsuzoval mechanické učení se pojmům a vyzdvihoval teorii propojenou s praxí a přímou zkušeností žáka. Myšlenky jeho odkazu jsou:
§  Vzdělání a povinná školní docházka pro všechny – i ty děti, které se zdají nevzdělatelné.
§  Kázeň – za její porušení i fyzické tresty.
§  Vzdělávání je celoživotní proces.
§  Po ukončení studia cestovat a poznávat svět.
§  Učení má být názorné, praktické.
§  Probíraná látka má na sebe navazovat.
§  Přistupovat ke každému žákovi individuálně a brát v úvahu jeho věk a schopnosti.
§  Důležitá je žákova přímá zkušenost.
§  Bezplatné vzdělání.

ilustrace školáků
Tvorba a díla

Komenský psal česky, německy i latinsky. Mezi jeho nejdůležitější a nejznámější díla patří:
V OBLASTI FILOZOFIE: Labyrint světa a ráj srdce
V OBLASTI JAZYKOVĚDY: Orbis Pictus
V OBLASTI PEDAGOGIKY: Velká didaktika, Informatorium školy mateřské, Dveře jazyků otevřené