Fundamentální vs. Technická analýza

Technická a fundamentální analýza jsou dva hlavní směry, kterými se chcete ubírat, potřebujete-li pochopit finanční trhy. Technická analýza sleduje pohyb cen a na tomto základě se je pokouší předvídat. Fundamentální se zase zabývá všemi ekonomickými a finančními faktory, které ovlivňují byznys. Pojďme si podrobněji pospat rozdíly mezi nimi;
Techničtí analytikové začínají analýzu s tabulkami, zatímco fundamentální se shrnutím finanční situace společnosti. Tento směr se pokouší určit skutečnou hodnotu společnosti sledováním příjmů, cashflow, zůstatků, hodnotu očekávaných peněžních toků a čistou současnou hodnotu. Cena na trhu, která se nachází pod skutečnou cenou společnosti, je dobrou finanční příležitostí a naopak.
zlato jsou peníze
Techničtí analytikové věří, že není potřeba analyzovat finanční prostředky společnosti, protože cena na trhu už všechny tyto aspekty obsahuje. Místo toho se věnují čtením grafu a hledají vodítka, kam cena směřuje.
Fundamentální je oproti technické dlouhodobá záležitost. Zatímco tabulky se omezují na řády týdnů, dnů či dokonce minut, fundamentální analýza nahlíží na data v souvislosti několika let.
Investoři soustředící se na fundamentální analýzy obvykle čekají dlouhou dobu, než se vnitřní změny ve společnosti projeví na trhu. Value investoři například předpokládají, že trh dostatečně nedoceňuje hodnotu v krátkodobém hledisku, ale věří, že v dlouhodobém se cena postupně vyrovná.  To může trvat v časovém úseku až několika let, v některých případech. Jejich předpoklady se opírají o čtvrtletní účetní uzávěrky, stejně jako ceny akcií, jejichž hodnota se nemění každý den.
kožená peněženka a mince
Společnost koneckonců neprovede žádné rozsáhlé změny přes noc, vytvořit nové produkty zabere nějaký čas a předchází jim mnoho peripetií. Částečný důvod, proč se fundamentální analytici věnují dlouhodobým investicím, je také ten, že informace, které potřebují, se objevují mnohem pomaleji.