Internet a jeho poskytovatelé

Za http://www.sencor.cz/audio-technika čneme trochou historie, přestože se mnohým z nás zdá, že snad doba bez internetu ani existovat nemohla. Československo se poprvé připojilo k internetu 13.2.1992. Jeho rychlost byla z dnešního pohledu legrační a sice 19,2 kB/s. Možnost internetového spojení většina veřejnosti nevnímala jako něco extra, nevědouce, jakým zlomem bude vstup internetu do našeho světa. Zpočátku se jevila odvážnou i myšlenka propojit vědecké instituce, které budou moci rychle mezi sebou sdílet informace. To se však povedlo a po rozpadu federace v roce 1993 nahradil původní FESNET český CESNET a podařilo se všechny akademické instituce propojit.

wifi

Na začátku 90. let získal licenci na provozování internetu Eurotel. Jednalo se o vytáčené připojení a platil se čas strávený na internetu. Následoval Telecom a začala nastupovat konkurence v podobě dalších malých poskytovatelů. Ti začaly nabízet internetové spojení za měsíční paušál a nevýhodnému vytáčenému připojení bylo odzvoněno. Po roce 2000 to už šlo rychle. Přišlo Wifi připojení, technologie ADSL k přijímání rychlého internetu, neomezené připojení za pravidelný měsíční paušál, následovalo mobilní LTE připojení.

internet anténa

V dnešní době je mimořádně důležitá pro občany síť regionálních poskytovatelů, kteří nabízí internet téměř ve všech obcích i vískách. Jedním z nich je osvědčený poskytovatel internetu Olomouc. Pokud není u vás v bytě či domě možnost napojení k optickému kabelu, není problém zajistit připojení přes Wifi nebo LTE síť.
Dnes si neumíme představit nemít v zaměstnání přístup k internetu, nenakupovat prostřednictvím e- shopů, nebýt ve spojení na sociálních sítích s přáteli či kolegy. Jeho prostřednictvím čteme na různých webech zprávy, články i knihy, posloucháme hudbu či audio četbu, můžeme se účastnit online přednášek, různých kurzů i diskuzí. Nakonec i žákovské knížky našich potomků bychom leckde bez internetu ani neviděli.