Jak naplánovat plavbu po Ohři s ubytováním v soukromí v Lokti

Plavba po řece na dvoumístné otevřené kánoi je nesmírně lákavým cílem mnoha dobrodruhů. Tento stoupající trend zájmu o trávení dovolené však zasáhl i další početné skupinky zájemců, mezi něž se řadí i lidé v důchodovém věku, anebo mladé rodiny s malými dětmi. K největšímu rozkvětu této činnosti docházelo za socialismu, kdy byl tento způsob prožití volných dnů jakýmsi vzdorem vůči soudobému režimu. Dnes se obliba vodáckých akcí mezi lidmi rozšířila zásluhou zlepšení kvality ubytovacích služeb v kempech, zvýšením počtu cenově dostupných ubytovacích kapacit soukromých penzionů a také mnoha restaurovanými památkami v okolí vodních toků.

hotel

Nejčastěji se plavíme ve skupinách, na vypůjčených polyetylenových lodích v průběhu letní prázdninové sezóny v červenci a srpnu. K nejoblíbenějším řekám patří Vltava, Berounka, Sázava, Lužnice a Ohře. Každý říční tok má svůj osobitý charakter a v jejich blízkosti se nachází řada významných památkových objektů. Na Vltavě hrad Rožmberk a zámek Český Krumlov, na Sázavě Ledeč, na Berounce Krašov, na Lužnici město Tábor a na Ohři hrad a městská památková rezervace Loket.

Plavbu po Ohři lze zahájit v Lokti

Ubytování v soukromí Loket je ideálním výchozím bodem pro vyplutí na tuto zajímavou řeku. Plavbu lze rozfázovat do několika dnů a naplánovat ji buď jako prodloužený víkend, anebo ji koncipovat ve formě týdenní dovolené. Nejkrásnější úsek se nachází právě v těchto místech – mezi Sokolovem, resp. Královským Poříčím a Karlovými Vary a další zajímavá místa jsou peřeje Hubertus, Kyselka a Velichov.

hotelový vhocd

Dovolenou je možné také rozložit mezi vodácké putování a cykloturistiku, jízda na kole v okolí Lokte a Svatošských skal je velmi romantická. Nad městem se nachází řada zajímavých vyhlídek, které lákají i fotografy k pořízení úchvatných panoramatických snímků.
Až se budete rozhodovat, kolik dnů vlastně v okolí této podmanivé řeky trávit, nezapomeňte zahrnout do svého propočtu historické městské jádro bývalého starobylého královského města, které stojí za to věnovat mu pozornost. Kromě dominantní hradní stavby tyčící se v říčním ohybu na vysoké skále vás jistě zaujmou městské hradby a malebné fasády měšťanských domů podél Masarykova náměstí.