Kompenzace při zpoždění letu

Jestliže využíváte možnosti letecké dopravy, pak jste jistě už zažili jednu nepříjemnost. Tou je zpožděný let. Důvody, kvůli kterým k tomu dochází, jsou různé. Ty ale cestujícího většinou příliš nezajímají. Spíše uvažuje o tom, jestli příště nevyužít některého jiného dopravního prostředku.

cestující nastupují do letadla

 • V současné době se ale zpožděný let v mnoha případech dá řešit prostě tím, že budete žádat kompenzaci.

Reklamace zpoždění letu ClaimCloud ale není možné uplatnit v každém případě. Pro získání finanční náhrady je nutné, aby byly splněny dané podmínky.

 • Jednou z těch nejdůležitějších je pochopitelně délka zpoždění v cílové destinaci.
 • Ale ani nyní nemáme zcela vyhráno.

  • Záleží totiž i na tom, jaké zpoždění „nabralo“ letadlo už při odletu.
  • Dalo by se tedy jednodušeji říci, že pro získání odškodnění musí být let zpožděn v cílové destinaci minimálně o tři hodiny.

Letecká společnost nepřebírá zodpovědnost vždy

Parametrů pro zjištění nároků na odškodnění je ale pochopitelně mnohem více. Zaleží také na tom, zda bylo nebo nebylo zpoždění způsobeno okolnostmi, které byly leteckou společností ovlivnitelné. Kombinací všech faktorů se teprve dá určit, v jaké výši (a jestli vůbec) vám náleží kompenzace.

zaplněná letištní hala

 • Cestující má také právo nevyužít let v případě, že je pro něho zpoždění nepřijatelné.
 • Tato doba musí ale přesahovat pět hodin.

  • V tomto případě je možné, že budete mít nárok na vrácení finanční částky za letenku (za nevyužité části cesty) a také můžete požadovat, aby vás letecká společnost dopravila do místa začátku vaší cesty.

Je zřejmé, že letecká společnost bude přebírat zodpovědnost pouze za situace, které mohla určitým způsobem ovlivnit. Pokud jim nemohla předejít, pak není povinna vyplácet kompenzace. Mimořádnou situací je míněno například špatné počasí, přírodní katastrofa anebo ohrožení bezpečnosti pasažérů.