Obrábění kovů

Obrábění je proces, kdy se vytváří tvar předmětu dle přesně daných parametrů. Děje se tak odebíráním materiálu. Obrábění má několik způsobů. Mezi ty tradiční patří ruční obrábění, třískové mechanické obrábění a také řezání. Mezi netradičními metodami najdeme elektrojiskrové, chemické, laserové a obrábění za pomoci vysokotlakého proudu vody. Při ručním obrábění se využívá především pilníků a škrabátek, různé hrubosti a různého tvaru. Třískové obrábění je náročnější na použité nástroje. Třísky mohou vznikat několika různými pohyby, avšak potřebujete k tomu i různé pracovní nástroje, jako je soustruh, fréza, vrták nebo třeba protahovací trny. Tato technika je velice rozšířená.
kovový řetaz
Novější druhy obrábění jsou náročnější na technologie. Třeba elektrojiskrové obrábění pracuje tak, že odběr materiálu působí elektrické výboje, podmínkou tedy je, že musí být materiál pro obrobek vodivý. Řezání laserem pracuje s technologií laseru, kdy je odebíraný materiál rovnou taven a vyfukován, pálen nebo sublimován. Díky laseru vzniká i velice oblíbená technika zdobení kovů – gravírování. Chemické obrábění spočívá v leptání materiálu chemickými sloučeninami.
Obrábění kovů je velice perspektivní obor, který se neustále rozvíjí a rozšiřuje o nové a nové technologie.
zdobný kov
Bez tohoto oboru bychom nebyli schopni vyrobit velké množství věcí, které dennodenně používáme.
Obrábění kovů se u nás vyučuje ve všech krajích, a ačkoli se nejedná zrovna o oblíbený obor u dětí, které se hlásí na střední školy, jedná se o obor, který má perspektivu a především je v něm stále nedostatek kvalitních pracovníků. Zájem o obor se snaží školy zvýšit poskytnutím stipendií pro studenty, kteří se pečlivě do školy připravují. Výhodou studia tohoto oboru je velké uplatnění a zájem o zaměstnance se znalostmi technologie obrábění kovů.