Prezident zakladatel

Nedávno jsme volili prezidenta republiky. Je to neuvěřitelné, ale letos slavíme sté výročí vzniku Českého státu. Samozřejmě historie české státnosti sahá do podstatně hlubší historie, vždyť první historicky doložený český vládce Sámo žil v sedmém století, ale máme přece jen třísetleté období nadvlády habsburské dynastie. To období Alois Jirásek nazval dobou temna. Ovšem jsou lidé a není jich málo, kteří jsou toho názoru, že kdybychom zůstali jako monarchie, bylo by lépe. Co si o tom myslíte Vy.
mapa čr
Každopádně s moderní českou státností je spjatý Tomáš Garrique Masaryk první president naší republiky. Zda mu být vděčni či žehrat, nechť si každý zodpoví sám.
Pojďme si o tomto muži něco málo říci. Masaryk byl nejen státník a první president, byl to také filozof, pedagog a sociolog.
Narodil se v chudé rodině. Otec byl kočí, matka kuchařka. Masaryk přesto vystudoval vysokou školu. V průběhu studijního pobytu v Lipsku se seznámil se svou ženou Američankou Charlottou Garrigueovou.
Po vzniku české univerzity byl jmenován profesorem filozofie.
vlajka čr 

Politická dráha

V roce 1890 vstupuje do mladočeské strany a další rok je zvolen do říšské rady. Z plných sil hájil větší českou autonomii.
Masaryk často cestoval a navazoval vztahy se světovými politiky. Seznamoval je se českými požadavky. Jeho nerozlučnými pomocníky byli Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. S těmito muži usilovali o uznání československých požadavků. V roce 1917 Masaryk shromažďoval v Rusku vojsko. Československé legie měly 50 000 mužů, operovaly hlavně v Rusku a byli jako spojenci francouzské armády. 7.
března 1918 se setkává s prezidentem Wilsonem, který měl zájem na poválečném uspořádání světa. Prezident Wilson neměl zájem o rakoské návrhy na federalizace monarchie a postavil se za vznik Československa.
K samotnému vzniku Československa dochází 28. 10. 1918 a Masaryk se stává prvním Československým prezidentem.