Tři dny v týdnu

Carlos Slim Helú je jedním z nejbohatších lidí na světě. Vlastní firmu s mobilními telefony a telekomunikačními technologiemi, a nedávno se nechal slyšet, že by znal řešení na všeobecný problém zvaný „nezaměstnanost“. Podle něj je řešením zkrácení pracovního týdne z šesti na tři dny. Pak by lidé měli více času sami na sebe, na své rodiny, cestování, vzdělání či jiné koníčky. Pracovali by dvanáct hodin denně, do důchodu by odcházeli později.

Důchodový věk
Podle Helú je největší problém v tom, že lidé odcházejí do důchodu příliš brzy. Hlavně v Evropě je důchodový věk mezi padesátým a šedesátým rokem, což je podle Helú nesmysl. Měli by odcházet do penze mnohem později, protože takoví lidé mají potřebné zkušenosti v oborech, ve kterých je to potřeba.

Co by zlepšil třídenní pracovní týden?
Podle Helú by byl kratší týden vhodný k tomu, aby se rozvíjely jiné zanedbávané odvětví ekonomiky, například turismus, kultura nebo vzdělání. Více lidí by se dokázalo učit déle více novým věcem a navíc by se na pracovních pozicích vystřídalo více pracovníků. Toto řešení by navíc vyřešilo i náklady na stále se zvyšující důchody.

Argumentujeme-li logicky tím, že jsou povolání, která se zkrátka nedají provozovat v tak vysokém věku, Helú odpověděl, že právě proto by lidé nad určitou věkovou hranici přešli od fyzické práce ke kontrolorům, zaučovali by nové mladší kolegy, řešili by problémy a řídili provoz. Podle Helú postmoderní společnost vyžaduje znalosti a zkušenosti nad fyzickou sílu, zdatnost nebo mladý věk. Podle miliardáře je to tím, že se ekonomika postmoderní společnosti orientuje mnohem víc na služby veřejnosti a klientovi než fyzické síle. Tyto práce dokážou zastat stroje.

Helú svou vizi staví také na tom, že by lidé v práci trávili dvanáct hodin denně. Část zaměstnanců ve všech firmách a společnostech by pracovala mezi pondělím a středou a jiní mezi čtvrtkem a sobotou, což by navíc zařídilo šestidenní provoz místo pětidenního.

Miliardář dále dodal, že tato vize se týká hlavně firem, které vytvořily více pracovních míst, než kolik dokáží zaplnit, proto jsou k tomuto pokusu ideální odvětví, která zaměstnávají stovky zaměstnanců.

Carlos Slim Helú také uvedl, že si je vědom rizika zvýšení nákladů na práci a snížení platů